DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA ĐỀN GỐM

Di tích lịch sử Đền Gốm nằm trên địa bàn KDC Ninh Giàng, phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Là nơi thờ phó tướng Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư - một tướng hải quân kiệt xuất đã lập được nhiều chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên thế kỉ 13
DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA ĐỀN GỐM
Theo sách: “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú: Trần Khánh Dư là người Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ông là tôn thất nhà Trần nên được phong là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Ông sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc, thân phụ là Thượng tướng Trần Phó Duyệt, phụ mẫu là phu nhân chính thất Nguyễn Thị Mậu.