DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÌNH NON (CHÍ MINH-CHÍ LINH-HẢI DƯƠNG)

DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÌNH NON (CHÍ MINH-CHÍ LINH-HẢI DƯƠNG)
Khu di tích lịch sử cấp tỉnh đình Non xây dựng trên núi con Quy tố hảo, thuộc KDC Thanh Trung, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đình là nơi thờ Thành hoàng Cao Sơn Quý Minh Đại Vương. Ngài là người khai thiên lập địa, chữa bệnh cứu người ở vùng đất này. Sau khi Ngài mất nhân dân lập đình để làm nơi thờ tự và đình chính là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của xã Chí Minh nay là Đảng bộ phường Chí Minh