Ban quản lý Di tích Chí Linh

56520105 2024112764549263 7415922294003859456 n

Ban Quản lý Di tích thành phố Chí Linh được thành lập theo quyết định số 4876  - QĐ UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày  31/12/2007
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương có 9 di tích đã được xếp hạng Quốc gia, 9 di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh.  Trong số 9 di tích xếp hạng quốc gia, tỉnh Hải Dương quản lý  hai di tích đó là Côn Sơn và  Kiếp Bạc. Khi Ban Quản lý Di tích Chí Linh chưa thành lập, các di tích còn lại đều do các xã, phường có di tích quản lý. Ban Quản lý Di tích Chí Linh thành lập, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh,  đang  lần lượt nhận bàn giao và quản lý các di tích trên địa bàn của thành phố Chí Linh. Ban Quản lý di tích Chí Linh đã nhận bàn giao từ xã và trực tiếp quản lý các di tích sau:
- Đền thờ nhà giáo Chu Văn An
- Đền Sinh – Đền Hóa
- Khu di tích đền Cao
- Đền thờ Nguyễn Thị Duệ
- Đền thờ Liệt Sĩ
Chức năng nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển các khu di tích và hoạt động của Ban, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.
2. Tham mưu lập dự án quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết các khu di tích - danh thắng thuộc phạm vi thị xã quản lý. Tham gia thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch và các công trình xây dựng, trùng tu, tôn tạo di tích - danh thắng trên địa bàn thành phố.
3. Tổ chức bảo vệ, quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các di tích được giao quản lý theo quy định của Nhà nước và của tỉnh. Thực hiện việc quản lý hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa; phối hợp lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa và các giá trị văn hóa.
4. Tổ chức việc kiểm kê, bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích văn hóa, lịch sử được giao quản lý theo quy định của Nhà nước và của tỉnh. Lập báo cáo tu sửa cấp thiết các di tích trong phạm vị giao quản lý.
5. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo, toạ đàm, nghiên cứu, sưu tầm, điền dã, khai quật khảo cổ học, tuyên truyền phát huy giá trị tinh thần của các di tích được giao quản lý theo quy định của Luật Di sản Văn hóa và các quy định của pháp luật.
6. Chủ trì, phối hợp với các xã, phường có di tích và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ tại các di tích.
7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Ban quản lý di tích trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.
8. Tổ chức, phát triển các hoạt động dịch vụ tại các khu di tích được giao quản lý, kết nối du lịch quảng bá di tích - danh thắng, danh nhân; hướng dẫn các Ban quản lý di tích trên địa bàn thị xã tổ chức các dịch vụ theo quy định.
9. Tổ chức công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan các khu di tích - danh thắng được giao quản lý.
10. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Ban với UBND thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin và cơ quan có liên quan theo quy định.
11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức và người lao động của Ban quản lý theo phân cấp và quy định của Nhà nước, của tỉnh.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phốgiao.

 
hotline
Bản đồ du lịch Chí Linh
map chilinh
Bài viết được xem nhiều
lien he qc
Mạng xã hội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây